தமிழ்

போட்டோ மெயில் தமிழ் பக்கத்தில் சமகால புகைப்படக்கலை, அதன் வரலாறு, அழகியல், நுட்பங்கள், விமர்சனம், மற்றும் மொழிமாற்றப்பட்ட கட்டுரைகள் பிரசுரிக்கப்படும்.