போட்டோ மெயில்   படிமங்கள்

படிமங்கள் 

ஆர் ஆர் சீனிவாசனின் புகைப்படக் கலைஞர்கள் மற்றும் தனது அனுபவங்கள் குறித்த படிமங்கள் நிழல்கள் பிரதிபலிப்புகள் பத்தி.